Belasting gespreid betalen

Home > Belasting gespreid betalen

Belasting gespreid betalen

 • Samenvatting

  Belastingen gespreid betalenU kunt het bedrag van uw aanslag gespreid betalen. Gespreide betaling via automatische incasso is een betaalmethode waarbij u HHNK machtigt het aanslagbedrag in maximaal 10 termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt rond de 28e van elke maand.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden

  Het bedrag van de aanslag mag niet hoger zijn dan € 10.000

 • Gang van zaken

  Hoe werkt het?

  U machtigt HHNK om het aanslagbedrag van uw rekening af te schrijven. De machtiging loopt door voor elke aanslag van dezelfde soort belasting die u daarna ontvangt, totdat u hem zelf stopzet of de afschrijving 2 keer mislukt is. Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment waarop u automatische incasso aanvraagt. Doet u dit direct na ontvangst van de aanslag? Dan wordt het bedrag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Vraagt u automatische incasso later aan? Dan blijven er minder maanden over om de bedragen af te schrijven waardoor het maandbedrag hoger is. Voor elke aanslag die u gespreid betaalt, wordt een apart bedrag per maand afgeschreven.

  Instellen van automatische incasso

  U kunt op verschillende manieren een regeling via automatische incasso instellen:

  Instellen met DigiD

  Eenvoudig en direct uw automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten? Dit kan via het online loket: 

  Direct een automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten

  Stopt u een automatische incasso zelf? U moet zelf zorgen dat u het nog te betalen bedrag op tijd betaalt. 

  Instellen zonder DigiD

  U kunt uw automatische incasso ook schriftelijk instellen door een brief te sturen naar HHNK, team Invordering, Postbus 29, 1700 AA Heerhugowaard.

  In die brief moet staan:

  • het vorderingsnummer
  • het rekeningnummer waarvan de afschrijvingen plaatsvindt
  • aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • naam
  • adres 
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • handtekening

  De betalingsregeling via automatische incasso wordt schriftelijk aan u bevestigd. Stopt u een automatische incasso zelf? Dan krijgt u een brief van HHNK waarin staat vermeld welk bedrag u nog moet betalen. U moet zelf zorgen dat u het bedrag op tijd betaalt. 

  Tussentijds aflossen

  Het is mogelijk om tussentijds af te lossen. Bijvoorbeeld met uw vakantiegeld. HHNK past het bedrag van de maandelijkse termijn dan aan op basis van het restantbedrag. U kunt aflossen door een bedrag over te maken met internetbankieren. Vermeld hierbij altijd het aanslagnummer dat op de belastingaanslag staat. Een deelbetaling met iDEAL is mogelijk door gebruik te maken van het online loket 'Mijn HHNK'.

  Rekeningnummer wijzigen

  Er kan slechts van één IBAN geïncasseerd worden. Als u het rekeningnummer wijzigt dan geldt deze wijziging voor al uw aan belastingzaken verleende machtigingen.

  Direct uw rekeningnummer wijzigen

  U kunt de wijziging ook schriftelijk doorgeven door een brief te sturen naar HHNK, team Invordering, Postbus 29, 1700 AA Heerhugowaard.

  In die brief moet het volgende staan:

  • het oude rekeningnummer
  • het nieuwe rekeningnummer
  • de datum waarop de wijziging in moet gaan
  • het aanslagnummer/biljetnummer/betaalkenmerk waarvoor de afschrijving plaatsvindt
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • handtekening

  Mislukte automatische incasso (storno)

  Als het niet mogelijk is om het maandbedrag af te schrijven, dan mislukt de automatische incasso. Dit heet een storno. Als dit gebeurt dan krijgt u een brief van HHNK met het verzoek het maandbedrag alsnog te betalen. De volgende maand betaalt u gewoon weer via automatische incasso.

  Bij een 2e storno wordt de automatische incasso voor de rest van het jaar stopgezet. U moet het bedrag dat voor deze aanslag nog openstaat in 1 keer betalen. U krijgt daarover een brief. Bij een nieuwe aanslag gaat de automatische incasso weer in.

  Weet u niet waarom de afschrijving is mislukt? Dan kunt u dit bij uw bank navragen

 • Sidebar

  Mijn HHNK

  Login met uw DigiD of eHerkenning om uw zaken online te regelen.

  Inloggen

 • Verwijzingen

 • Zie ook