Betalingsregeling

Home > Betalingsregeling

Betalingsregeling

 • Samenvatting

  Voor aanslagen die het lopende belastingjaar betreffen, wordt in principe alleen een betalingsregeling via automatische incasso verleend.

  Voorwaarden

  Vermeld in uw aanvraag altijd:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • het vorderingnummer/de vorderingnummers van de aanslag(en) waarvoor u een betalingsregeling wilt aanvragen;
  • het door u gewenste aantal termijnen of termjinbedrag

   

 • Gang van zaken

  Zo werkt het

  Als u écht niet via automatische incasso kunt betalen - of een regeling wilt treffen voor een oudere aanslag of meerdere aanslagen - kunt u dit schriftelijk aanvragen. U stuurt uw aanvraag naar:

  •  HHNK
    Cluster Belastingen
    Postbus 29
    1700 AA Heerhugowaard.
 • Zie ook