Vergunningen

Home > Vergunningen

Vergunningen

Wilt u bepaalde activiteiten in of rondom het water of een waterkering uitvoeren? Zoals bijvoorbeeld het: 

  • plaatsen van een steiger, dam, duiker of brug
  • plaatsen van een beschoeiing
  • het leggen van kabels of leidingen
  • bronbemaling (onttrekking van grondwater)
  • bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, duin, kademuur, gemaal of oppervlaktewater

Dan heeft u meestal een watervergunning nodig, of volstaat het maken van een melding bij het hoogheemraadschap. Hieronder kunt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning terugvinden.

Activiteiten bij een dijk of kade

Water onttrekken of lozen

Activiteiten op of bij het water

Overige activiteiten